Zavřít

Kontakt

— Pojďme se spolu vzdělávat

Slovník pojmů

Níže si pro Vás naše digitální agentura připravila slovník pojmů, které vám pomohou se lépe orientovat v oblastech jako je Marketing, Tvorba webových stránek či e-shopů, IT a dalších.

Abeceda ve slovníku pojmů
Akvizice je proces získávání nových zákazníků pro vaše podnikání nebo návštěvníků pro vaše webové stránky. Může zahrnovat různé aktivity, jako je online reklama, content marketing, sociální sítě, e-mail marketing nebo se jedná o přímý prodej.
Android je operační systém, pro mobilní zařízení, který vyvinula společnost Google. Je nejrozšířenějším operačním systémem na světě a používá se na široké škále zařízení, včetně chytrých telefonů, tabletů a dalších zařízení s internetem.
Banner je formát reklamy, který se obvykle zobrazuje na webových stránkách nebo v aplikacích. Bannery se obvykle objevují na vrchu nebo v dolní části stránky a jsou zpravidla vytvořeny ve formátu GIF, JPEG nebo HTML5. Jejich cílem je přilákat pozornost uživatele a zvýšit pravděpodobnost, že na ně klikne a přejde na cílovou stránku.
Brandbook je podobný brandmanuálu, ale obsahuje více podrobností a je komplexnější dokument. Brandbook je detailní příručka, která obsahuje kompletní pravidla a pokyny pro používání značky nebo firemního designu. Cílem brandbooku je poskytnout kompletní přehled o tom, jak značka nebo design společnosti funguje a jak by měly být používány.
Brandmanuál je dokument, který obsahuje pravidla a pokyny pro používání značky nebo firemního designu. Cílem brandmanuálu je udržet konzistentnost v používání značky nebo designu a zajistit, aby se všechny komunikační materiály společnosti vyznačovaly jednotným vzhledem a stylem.

CCO

CCO (Chief Communication Officer) je vrchní komunikační ředitel nebo ředitelka společnosti. Je to vysoký manažer nebo manažerka, který nebo která je zodpovědný/á za komunikaci společnosti se svými zákazníky, zaměstnanci, akcionáři, partnery a veřejností. CCO má na starosti vytváření a implementaci komunikační strategie společnosti a zařizování plánů pro komunikaci s různými skupinami.

CDO

CDO (Chief Digital Officer) je vrchní digitální ředitel nebo ředitelka společnosti. Je to vysoký manažer nebo manažerka, který nebo která je zodpovědný/á za digitální aktivity společnosti, včetně digitálního marketingu, e-commerce a digitálních technologií. CDO má na starosti vytváření a implementaci digitální strategie společnosti a zařizování plánů pro rozvoj digitálních aktivit.

CEO

CEO (Chief Executive Officer) je vrchní ředitel nebo ředitelka společnosti. Je to nejvyšší manažer nebo manažerka společnosti, který nebo která je zodpovědný/á za vedení a řízení celé společnosti. CEO má na starosti vytváření a implementaci dlouhodobé strategie společnosti, rozhodování o velkých investicích a spolupráci s vedením společnosti.

CFO

CFO (Chief Financial Officer) je vrchní finanční ředitel nebo ředitelka společnosti. Je to vysoký manažer nebo manažerka, který nebo která je zodpovědný/á za finanční a účetní záležitosti společnosti. CFO má na starosti vedení finančních záznamů, plánování rozpočtu, vyjednávání s bankami a dalšími finančními institucemi a spolupráci s účetními firmami.
Cílová skupina nebo cílové publikum je specifická skupina lidí, na kterou je cílena reklama, marketingová kampaň nebo webové stránky či e-shop. Tato skupina je vybrána na základě charakteristik, jako jsou například věk, pohlaví, vzdělání, příjem nebo zájmy. Je důležité stanovit cílovou skupinu, aby bylo možné lépe cílit reklamu a zvýšit účinnost marketingové kampaně.

CIO

CIO (Chief Information Officer) je vrchní informační ředitel nebo ředitelka společnosti. Je to vysoký manažer nebo manažerka, který nebo která je zodpovědný/á za informační technologie (IT) a informační systémy společnosti. CIO má na starosti vytváření a implementaci IT strategie společnosti a zařizování plánů pro rozvoj IT infrastruktury a systémů.

CMO

CMO (Chief Marketing Officer) je vrchní marketingový ředitel nebo ředitelka. Je to vysoký manažer nebo manažerka, který nebo která je zodpovědný/á za vedení marketingových aktivit společnosti. CMO má na starosti vytvoření a implementaci marketingové strategie, včetně rozpočtu a plánování kampaní. Může také spolupracovat s dalšími odděleními, jako je například prodej nebo produktové oddělení, aby zajistil, že marketingové aktivity jsou v souladu s celkovou strategií společnosti.

COO

COO (Chief Operating Officer) je vrchní provozní ředitel nebo ředitelka společnosti. Je to vysoký manažer nebo manažerka, který nebo která je zodpovědný/á za operační a provozní záležitosti společnosti. COO má na starosti vedení a řízení denních operací společnosti, včetně zajišťování dostatečných zdrojů, plánování a řízení výrobních procesů a koordinaci práce všech oddělení společnosti.

CSO

Zkratka CSO je velmi zmatečná, protože může znamenat různé věci v závislosti na kontextu. Například může být použita jako zkratka pro Chief Sales Officer (vrchní obchodní ředitel nebo ředitelka společnosti), Chief Strategy Officer (vrchní strategický ředitel nebo ředitelka společnosti) nebo Chief Security Officer (vrchní bezpečnostní ředitel nebo ředitelka společnosti).

CTO

CTO (Chief Technology Officer) je vrchní technický ředitel nebo ředitelka. Je to vysoký manažer nebo manažerka, který nebo která je zodpovědný/á za vedení technických aktivit společnosti. CTO má na starosti vývoj a implementaci technických řešení a strategií, včetně rozpočtu a plánování projektů. Může také spolupracovat s dalšími odděleními, jako je například prodej nebo marketingové oddělení, aby zajistil, že technická řešení jsou v souladu s celkovou strategií společnosti.
Digitální marketing je marketingová strategie, která využívá digitálních technologií k oslovené cílového publika. To může zahrnovat taktiky jako PPC reklama, sociální sítě, e-mail marketing, online bannerová reklama, vyhledávací marketing a další. Cílem digitálního marketingu je přilákat a udržet zákazníky pomocí online platforem a také poskytnout zpětnou vazbu o účinnosti těchto taktik pomocí analytiky.
Direct marketing je forma marketingu, která cílí přímo na konkrétní zákazníky nebo skupiny zákazníků. Cílem direct marketingu je přesvědčit zákazníky k nákupu produktu nebo služby pomocí přímého kontaktu, a to buď pomocí poštou, e-mailem, telefonem, SMS zprávami nebo přes sociální sítě.
E-mail marketing je forma direct marketingu, která používá e-maily k propagaci produktů nebo služeb či k získávání nových zákazníků a udržení těch stávajících. E-mail marketing může být velmi účinný nástroj, pokud je správně cílený a obsahuje relevantní a atraktivní sdělení.

FAQ

FAQ (frequently asked questions neboli česky často kladené otázky) je seznam otázek a odpovědí, který se obvykle nachází na webových stránkách nebo v návodu k produktu. Je určený pro pomoc návštěvníkům webu nebo zákazníkům s různými dotazy nebo problémy, které mohou mít.
Google Ads je placená reklamní služba od společnosti Google, která umožňuje inzerentům vytvářet a spravovat reklamy, které se zobrazují na vyhledávači Google nebo na různých webových stránkách a aplikacích, které jsou zapojené do sítě reklamy Google.
Google AdWords je online reklamní systém společnosti Google, který umožňuje inzerentům vytvářet a spravovat reklamy, které se zobrazují v Google vyhledavači a na dalších webových stránkách přidružených k síti Google.
Google Analytics je bezplatná služba od společnosti Google, která umožňuje webovým vlastníkům získávat podrobné informace o tom, jak návštěvníci používají jejich webové stránky. S pomocí Google Analytics mohou weboví vlastníci sledovat například počet návštěv, zdroje návštěv, zeměpisné umístění návštěvníků, čas strávený na stránkách nebo nejčastěji navštěvované stránky.
Google Analytics 4 (také známý jako GA4) je novější verze populárního nástroje Google Analytics pro sledování a měření návštěvnosti webových stránek od společnosti Google. GA4 přináší řadu nových funkcí a vylepšení oproti předchozím verzím, které umožňují webovým vlastníkům lépe sledovat a měřit výsledky digitálního marketingu.
Google Chrome je webový prohlížeč, který se vyznačuje rychlým načítáním stránek, jednoduchým a přehledným uživatelským rozhraním a širokou škálou funkcí a nástrojů pro uživatele. Kromě toho je Google Chrome také velmi bezpečným prohlížečem, který pravidelně aktualizuje své bezpečnostní opatření a chrání uživatele před různými druhy škodlivého software a internetových hrozeb.
Google Tag Manager (GTM) je bezplatný nástroj od společnosti Google, který umožňuje snadno implementovat a spravovat různé druhy kódů nebo značek (tzv. „tagy“) na webových stránkách nebo aplikacích. GTM umožňuje uživatelům vkládat na webové stránky například kódy pro sledování návštěvnosti, reklamy, sociálních sítí nebo pro vyhodnocování formulářů, aniž by bylo nutné měnit kód stránek samotných.