Zavřít

Kontakt

— Vybrali jste pojem

CFO

CFO (Chief Financial Officer) je vrchní finanční ředitel nebo ředitelka společnosti. Je to vysoký manažer nebo manažerka, který nebo která je zodpovědný/á za finanční a účetní záležitosti společnosti. CFO má na starosti vedení finančních záznamů, plánování rozpočtu, vyjednávání s bankami a dalšími finančními institucemi a spolupráci s účetními firmami.

CFO má také na starosti vytváření finančních plánů a analýz pro budoucí rozvoj společnosti a může se podílet na rozhodování o velkých investicích. Je také zodpovědný za vytváření a udržování finančních zdrojů společnosti, včetně financování projektů a nákupu nového vybavení.

CFO je také zodpovědný za vyhodnocování finanční výkonnosti společnosti a za předkládání finančních zpráv pro vedení společnosti a pro akcionáře. Může také spolupracovat s CEO a dalšími vedoucími pracovníky při plánování a implementaci dlouhodobé strategie společnosti.