Zavřít

Kontakt

— Vybrali jste pojem

CDO

CDO (Chief Digital Officer) je vrchní digitální ředitel nebo ředitelka společnosti. Je to vysoký manažer nebo manažerka, který nebo která je zodpovědný/á za digitální aktivity společnosti, včetně digitálního marketingu, e-commerce a digitálních technologií. CDO má na starosti vytváření a implementaci digitální strategie společnosti a zařizování plánů pro rozvoj digitálních aktivit.

CDO má také na starosti řízení a vedení digitálního týmu, včetně nastavení cílů a plánů pro digitální aktivity a sledování výkonnosti pracovníků zabývajících se digitálními aktivitami. Je zodpovědný za spolupráci s dalšími vedoucími pracovníky při plánování a implementaci dlouhodobé digitální strategie společnosti a za udržování dobrých vztahů se zákazníky, akcionáři, partnery a veřejností.

CDO může také spolupracovat s týmy zabývajícími se marketingem, obchodem a finančními záležitostmi, aby zajistil, že digitální strategie společnosti odpovídají potřebám a cílům všech těchto oblastí. Může také vést tým, který se zabývá inovacemi a novými příležitostmi pro rozvoj digitálních aktivit společnosti.