Zavřít

Kontakt

— Vybrali jste pojem

COO

COO (Chief Operating Officer) je vrchní provozní ředitel nebo ředitelka společnosti. Je to vysoký manažer nebo manažerka, který nebo která je zodpovědný/á za operační a provozní záležitosti společnosti. COO má na starosti vedení a řízení denních operací společnosti, včetně zajišťování dostatečných zdrojů, plánování a řízení výrobních procesů a koordinaci práce všech oddělení společnosti.

COO má také na starosti vytváření a udržování procesů a postupů pro efektivní fungování společnosti a může se podílet na rozhodování o velkých investicích. Je zodpovědný za vytváření a udržování dobrých vztahů se zákazníky a dodavateli a za spolupráci s dalšími vedoucími pracovníky při plánování a implementaci dlouhodobé strategie společnosti.

COO je zodpovědný za výkonnost společnosti a za dosažení cílů stanovených v dlouhodobé strategii. Je také zodpovědný za vedení a rozvoj zaměstnanců společnosti a za udržování dobrých vztahů s či mezi nimi.