Zavřít

Kontakt

— Vybrali jste pojem

CEO

CEO (Chief Executive Officer) je vrchní ředitel nebo ředitelka společnosti. Je to nejvyšší manažer nebo manažerka společnosti, který nebo která je zodpovědný/á za vedení a řízení celé společnosti. CEO má na starosti vytváření a implementaci dlouhodobé strategie společnosti, rozhodování o velkých investicích a spolupráci s vedením společnosti.

CEO má také na starosti vyjednávání s klíčovými partnery a dodavateli, plánování rozpočtu a řízení finančních zdrojů společnosti. Též se stará o vytváření a udržování pozitivního vnímání společnosti u zákazníků, investorů a veřejnosti.

CEO je zodpovědný za výkonnost společnosti a za dosažení cílů stanovených v dlouhodobé strategii. Současně s tím zodpovídá za vedení a rozvoj zaměstnanců společnosti a za udržování dobrých vztahů.