Zavřít

Kontakt

— Vybrali jste pojem

ROI

ROI (Return on Investment) je měřítko účinnosti investice, které ukazuje, zda se investice vyplatila nebo ne. Je vyjádřeno procentuálně a vypočítá se jako poměr zisku nebo zisku před zdaněním, který je získán z investice, k celkové vložené částce.

ROI je důležité sledovat, protože umožňuje rozhodovat o tom, kde by měly být investice uskutečněny a které aktivity jsou nejvíce rentabilní. Může být také použito k porovnání různých investic a k určení, která z nich je nejlepší. Je třeba si uvědomit, že ROI se může lišit v závislosti na délce období, za které je měřeno, a může se také měnit v průběhu času. Je důležité zvážit všechny faktory, které mohou ovlivnit ROI, včetně cen, tržních podmínek a konkurence.

ROI, nebo Return on Investment, je měřítkem účinnosti investice, které se používá k vyhodnocení výnosů z investice v porovnání s jejími náklady. Může být použit pro měření účinnosti jakékoli investice, včetně financí, času nebo úsilí.

 

Vzorec pro výpočet ROI je následující:

ROI = (výnos z investice – náklady na investici) / náklady na investici

Například pokud investujete 100 000 Kč do nového projektu a získáte z něj 120 000 Kč, vaše ROI by bylo 20%. To by znamenalo, že jste získali 20 000 Kč na svou investici a že vaše investice byla účinná.

Je důležité si uvědomit, že ROI není jediným měřítkem úspěšnosti investice. Může být užitečné použít další metriky, jako je například zisk na jednotku, které vám pomohou lépe porozumět účinnosti vaší investice a rozhodnout se o budoucích investicích.