Zavřít

Kontakt

— Vybrali jste pojem

OOH

OOH (z anglického out of home) je označení pro reklamní kampaně, které jsou viditelné mimo domov, tedy venku v reálném světě. OOH reklama se tedy může objevovat na billboardech, autobusových zastávkách, v metru nebo na dalších veřejně přístupných místech.

OOH reklama může být účinným způsobem, jak dosáhnout širokého publika, zejména pokud je umístěna na místech, která jsou navštěvována velkým množstvím lidí. Může být také vhodná pro kampaně, které chtějí vyvolat okamžitou reakci, zaujmout pozornost diváka nebo pro podnikání, které je lokální.

OOH reklama však může být také nákladná a může být obtížné přesně měřit její účinnost. Je důležité dobře promyslet cílovou skupinu a umístění reklamy, aby byla co nejúčinnější a dosáhla co největšího počtu lidí. Existuje však několik způsobů, jak můžete měřit účinnost OOH reklamy:

  1. Měření počtu vidění: Tento ukazatel ukazuje, kolik lidí reklamu vidělo. To mohou zachycovat pracovníci Vaši společnosti či sofistikované reklamy. Může se měřit pomocí několika metod, jako je například měření počtu lidí, kteří projdou kolem reklamy, nebo počtu lidí, kteří se dívají na reklamu po určitou dobu.
  2. Měření připomenutí: Tento ukazatel ukazuje, kolik lidí si reklamu zapamatovalo po vidění. Může se měřit pomocí dotazníků nebo hlasování.
  3. Měření akcí: Tento ukazatel ukazuje, jak mnoho lidí se po vidění reklamy rozhodlo navštívit webovou stránku nebo se zaregistrovat na newsletter nebo zavolat na zákaznickou linku. U webové stránky je doporučováno pozměnit odkaz, který je uvedený na OOH reklamě, který návštěvníky následně přesměruje na správnou doménu. Následně pomocí provozu na pozměněné doméně změříme danou akci.

Existuje několik různých typů OOH reklamy, jako jsou billboardy, autobusové zastávky, vlaková nástupiště nebo obrazovky umístěné v obchodních centrech nebo na letištích. Reklama na billboardech je jedním z nejčastějších typů OOH reklamy a může být viděna na silnicích nebo na významných křižovatkách. Reklama na autobusových zastávkách nebo v metru může být účinná pro cílení na lidi, kteří cestují veřejnou dopravou. Obrazovky umístěné v obchodních centrech nebo na letištích mohou zaujmout pozornost lidí, kteří jsou v očekávání nebo mají čas na prohlížení reklamy.

Aby byla OOH reklama účinná, je důležité, aby byla dobře navržená a měla atraktivní vizuální prvky, které zaujmou pozornost diváka. Měla by také jasně sdělit poselství nebo nabídku a být srozumitelná pro cílovou skupinu. Je také důležité vybrat vhodné umístění reklamy, aby byla vidět a dosáhla co největšího počtu lidí.