Zavřít

Kontakt

— Vybrali jste pojem

LMS (Learning Management System)

LMS (Learning Management System) je software nebo aplikace, která slouží k řízení, organizaci, správě a dokumentaci vzdělávacích aktivit. LMS se používají především pro online vzdělávání, ale mohou být také použity pro řízení a dokumentaci vzdělávacích aktivit ve školách nebo v podnicích.

LMS umožňují vytvořit, šířit a správovat obsah vzdělávání, jako jsou kurzy, testy, videa, prezentace a další materiály. Umožňují také učitelům nebo lektorům sledovat a vyhodnocovat účastníky vzdělávacích aktivit a vytvářet statistiky a reporty o výkonu účastníků.

LMS mohou být také integrovány s dalšími nástroji, jako je například online diskusní fóra nebo chatovací aplikace, aby umožnily účastníkům vzdělávání komunikovat mezi sebou a s učiteli nebo lektory. LMS jsou obvykle přístupné přes webové rozhraní nebo aplikaci na mobilních zařízeních a jsou určeny pro školy, podniky nebo jednotlivce, kteří se chtějí vzdělávat online.

LMS se posledních letech stále více objevuje ve formě různých webinářů, které jsou prodávány přes různé platformy nebo webové stránky. Webinář je online vzdělávací nebo školicí program, který se obvykle skládá z prezentace, videí nebo audio záznamů, testů a dalších materiálů. Webináře se často prodávají jako samostatné produkty nebo jako součást balíčků vzdělávacích služeb. V případě, že máte zájem vytvořit svůj vlastní LMS systém, neváhejte nás kontaktovat zde.